FR NL
Tram 10 Neder-over-Heembeek

Aanvraag tot schorsing tram naar Neder-over-Heembeek verworpen  

Impressie van Tram 10 Neder-over-Heembeek. MIVB

De Raad Van State heeft het verzoek tot schorsing van tram 10 naar Neder-over-Heembeek verworpen. Het nieuws werd bekend gemaakt door burgemeester Philip Close.

De Raad van State heeft verslag van de auditeur gevolgd. Geen van de zes redenen die aangevoerd werden om de opschorting van het project te rechtvaardigen werd aanvaard. Volgens de Raad van State is de overheid binnen de grenzen van haar discretionaire bevoegdheden gebleven. Volgens de Raad van State is er geen beoordelingsfout vastgesteld.

Participatief traject

De stad Brussel reageert tevreden op de beslissing. Volgens schepen van Participatie Arnaud Pinxteren (Ecolo) is de uitspraak van de Raad van State alvast een erkenning van het participatieve werk dat de stad Brussel en het Brussels Gewest hebben verricht met de burgers.

Tram 10 zal vanaf het Rogierplein in het stadscentrum tot aan het Militair Hospitaal rijden, via winkelcentrum Dockx en door het centrum van Neder-over-Heembeek. Verder worden de straten waar de nieuwe tramsporen komen kwalitatief heringericht, met veel aandacht voor voetgangers en fietsers.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals