FR NL
Generatie rookvrij - sensibiliseringsactie op station van Mechelen

Station van Mechelen als eerste rookvrij

Generatie rookvrij – sensibiliseringsactie op station van Mechelen (NMBS)

Het station van Mechelen is als eerste Belgische station volledig rookvrij. Het gaat om een proefproject van NMBS in samenwerking met de stad Mechelen dat als voorproefje moet gelden voor de landelijke strategie van de treinvervoerder. 

Alexander Vandersmissen, de burgemeester van Mechelen en Patrice Couchard, directeur Stations bij NMBS, hebben woensdag de laatste rookpaal op het station van Mechelen verwijderd. Andere rookpalen op de perrons waren de afgelopen dagen al losgeschroefd. Hierdoor is Mechelen het eerste station in België waar geen sigaret gerookt mag worden.

Wetgeving maakt een algemeen rookverbod op de perrons nu nog niet mogelijk, maar deze wet wordt momenteel aangepast waarna de weg vrij ligt voor NMBS om haar antirook beleid uit te rollen.

Alexander Vandersmissen, de burgemeester van Mechelen en Patrice Couchard, directeur Stations bij NMBS, verwijderen laatste rookpaal op station Mechelen
Alexander Vandersmissen, de burgemeester van Mechelen en Patrice Couchard, directeur Stations bij NMBS

Omdat de wetgeving een algemeen rookverbod op de stations in België nog niet mogelijk maakt, moet het proefproject in Mechelen gezien worden als een sensibiliseringsactie. De talrijke posters op Mechelen Centraal met het opschrift ‘Dit station is rookvrij’ moeten rokers eveneens wijzen op de gezondheidsrisico’s van roken. Het project maakt deel uit van ‘Generatie Rookvrij’, een actie van Kom op tegen Kanker en andere gezondheidsorganisaties om zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen en jongeren komen rookvrij te maken.

Voor de gezondheid en netheid op het station

Door het wegnemen van de rookpalen en het inrichten van een rookvrije station wordt een duidelijk signaal gegeven aan rokers, stelt Hedwig Verhaegen, directeur Kennis en Beleid bij Kom op tegen Kanker, dat als derde partij bij het proefproject betrokken is. “Hierdoor gaan rokers stilstaan bij de gezondheidsrisico’s van roken en zo draagt het ertoe bij dat mensen stoppen met roken.” Ook niet rokende passagiers zullen volgens hem profiteren van de rookvrije stations. “Zelfs in de buitenlucht kan meeroken tot op acht meter schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Naast het gezondheidsaspect, heeft de rookvrije inrichting ook een impact op de netheid van het station. “Sigarettenpeuken zullen niet langer op de perrons en het station rondslingeren”, vertelt Couchard. Niet voor niets was ook perron 12 van het centraal station in Mechelen gekozen voor de presentatie van het proefproject. Het buitenste spoor is volledig vernieuwd en een bouwteam van Franki Construct is momenteel druk bezig met afronding van de details aan de buitenkant.  Volgend jaar is het de beurt aan perron 1 en 2. Met de gefaseerde modernisering van de infrastructuur is het de bedoeling dat de bouw van het station in 2025 voltooid is.

een bouwteam van Franki Construct is momenteel druk bezig met afronding van de details aan de buitenkant

NMBS wil landelijk verbod roken op perrons

Tegen de tijd dat het station voltooid is, geldt er mogelijk wel een landelijk rookverbod op de NMBS stations in Belgie. Couchard vertelt dat het proefproject aansluit bij de ambitie van NMBS én het merendeel van haar reizigers om alle perrons rookvrij te maken, ook die in de openlucht. “Om dit algemene rookverbod mogelijk te maken, moet de wetgeving aangepast worden en daar wordt momenteel werk van gemaakt.”

Met een algemeen rookverbod zou een einde komen aan een gefaseerde ontwikkeling. In 2004 werd een rookverbod op de trein uitgevaardigd. In 2009 werd dat uitgebreid met stationsgebouwen en alle andere gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Daarbij horen onder meer de overdekte perrons, zoals bijvoorbeeld in het station Brussel-Centraal. “De perrons in openlucht zijn toen aan de aandacht ontsnapt”, aldus Couchard. Een uitbreiding van het verbod zou ook de situatie er duidelijker op maken. Nu weten reizigers vaak niet op welk perron ze nu wel of niet mogen roken, afhankelijk of het overdekt is of niet.

Lees ook: 

Auteur: Jerom Rozendaal