Duitse regering bekritiseerd voor het niet nakomen van de gedane beloften voor spoorweginvesteringen

https://www.railfreight.com/policy/2022/05/23/german-government-criticised-for-not-keeping-rail-investment-promises/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20week%202022-21

Nieuwe aanpassingen aan de Duitse federale investeringsbegroting lijken de verwachte investeringen op het gebied van spoorinfrastructuur op de lange baan te schuiven. De Duitse transportvereniging Allianz pro-Schiene spreekt van een bittere teleurstelling waardoor het spoor “dramatisch ondergefinancierd” blijft.

De Duitse federale regering is afgelopen november aangetreden en een van de verwachtingen was dat ze aanzienlijk meer zou investeren in het spoor dan in de weg. De doelstellingen van de coalitieregering waren het verlagen van de infrastructuurtarieven, het versnellen van de digitale automatische koppeling, het vergroten van de capaciteit van het verkeer door het gebruik van meer wagons en het bevorderen van gecombineerde vervoerterminals.

Ontgoocheling alom

De federale regering had verklaard dat investeringen in infrastructuur een politieke topprioriteit waren en dat er aanzienlijke bedragen in zouden worden geïnvesteerd. Onlangs heeft de begrotingscommissie van de regering echter enkele budgettaire aanpassingen doorgevoerd die niet aan de oorspronkelijke verplichtingen voldoen.

“De federale begroting voor 2022 is een bittere teleurstelling. De investeringen in het spoor zijn acuut in gevaar, de elektrificatie en de uitbreiding van het spoorwegnet stagneren en de stations zijn dramatisch ondergefinancierd”, benadrukt Dirk Flege, algemeen directeur van Allianz pro-Schiene.

Dezelfde plannen als de vorige regering

De budgetaanpassingen werden aangekondigd op vrijdag 20 mei. De Duitse transport- en spoorsector verwachtte dat de plannen van de nieuwe federale regering in aanzienlijke mate zouden afwijken van die van de vorige, dit op basis van eerder gedane uitspraken. Dit is echter dus niet het geval. “In de zogenaamde ‘aanpassingssessie’ heeft de begrotingscommissie van de Duitse Bondsdag besloten om de begroting van de vorige regering qua vervoervrijwel ongewijzigd te houden”, aldus Allianz pro-Schiene.

“Qua vervoersbeleid heeft de coalitieregering met de begroting niet zoals verwacht gestreefd naar een nieuwe start. In plaats daarvan besloot ze door te gaan met de plannen van de vorige regering. Er is geen spoor-vóór-weg-prioriteit aangekondigd in het regeerakkoord wat de investeringen betreft, noch is er een duw merkbaar in de richting van meer digitalisering”, benadrukt Dirk Flege.

Gevaren die op de vloer liggen

Flege onderstreepte ook de gevaren die op de loer liggen in de aanpak van de federale overheid. Hij zei dat Duitsland met de budgettaire wijzigingen zijn spoor- en milieudoelstellingen regelrecht in gevaar brengt. “Met dit budget en het aangenomen plan voor de middellange termijn kan Duitsland de in het regeerakkoord voor 2030 beoogde verkeersprestaties in het personenvervoer niet verdubbelen, noch het marktaandeel van het goederenspoor tot 25 procent vergroten”.

Toch is er nog steeds hoop dat de Duitse federale regering een deel van haar toezeggingen in de begroting voor 2023 zal uitvoeren. Tenminste, dit is wat de transportsector verwacht om het acute gevaar van het niet halen van de eigen objectieven te voorkomen.

“Allianz pro-Schiene verwacht dat de regeringscoalitie met de federale begroting voor 2023 een doorbraak zal forceren voor de versterking van het spoorvervoer. De enige juiste aanpak is om de bezuinigingen op de financiering terug te draaien en de investeringen in de spoorweginfrastructuur met miljarden te verhogen om te voorkomen dat de modal shift-plannen in Duitsland worden geannuleerd”, besluit Flege.

Auteur: Jos Sterk