FR NL
Werkzaamheden aan het spoor

Infrabel kan bouwdossier GEN opstarten door goedkeuring GRUP

Op basis van goedkeuring van de voorlopige GRUP, kan Infrabel het dossier van de bouwvergunning opstarten. Benjamin Brolet / Infrabel

De Vlaamse regering heeft het Gewestelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig goedgekeurd. Het gemeentebestuur van Linkebeek blijft volgens de lokale NV-A wel als enige gemeente dwarsliggen in het dossier van de uitbreiding van het Gewestelijk Expressnet (GEN L124) en de fietssnelweg 207 van Vlaanderen naar Brussel. Dat zeggen Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout en Bruno Stoffels raadslid uit Sint-Genesius-Rode (beiden N-VA).

De Vlaamse regering heeft de voorlopige GRUP en Plan MER goedgekeurd. Dit project is een onderdeel van het op vier sporen brengen van de spoorlijn L124 tussen Ukkel en Nijvel, een GEN-werf. Op basis van goedkeuring van de voorlopige GRUP, kan Infrabel het dossier van de bouwvergunning opstarten. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) over onder meer het GEN en de fietssnelweg kan nu ingekeken worden in de betrokken gemeenten Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Er zal nu een openbaar onderzoek georganiseerd worden in beide  gemeenten. Dat onderzoek loopt 60 kalenderdagen. De plannen van het project ligt ter inzage bij de lokale overheden. Mensen kunnen tijdens dit openbare onderzoek opmerkingen formuleren, indien gewenst.

Daarna zal Infrabel nog een informatiemoment organiseren in beide gemeenten. Vermoedelijk ergens midden maart 2023. Daarnaast wordt er advies ingewonnen bij de provincie Vlaams-Brabant, het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om gevolgd te worden door een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. “Het GRUP (Gewestelijk Uitvoeringsplan) met de ecologische, landschappelijke verbindingen, bijkomende spoorinfrastructuur en de fietssnelweg wordt nu voorgelegd aan het grote publiek en hopelijk kunnen we dan eindelijk aan de slag met echte dwarsliggers,” zegt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA).

Dwarsligger

Een heel inspraaktraject werd doorlopen met vele instanties zoals de provincie Vlaams-Brabant, gemeente Sint-Genesius-Rode, Sport Vlaanderen, NMBS, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Onroerend Erfgoed, Toerisme Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer, Vivaqua, Infrabel/TUC RAILl en het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Volgens Tiebout blijft Linkebeek dwarsliggen in dit dossier. “Het gemeentebestuur van Linkebeek blijft de enige dwarsligger in het dossier van de fietssnelweg (F207) en de uitbreiding van het Gewestelijk Expressnet (GEN L124) van Vlaanderen naar Brussel. Linkebeek blijft halsstarrig vasthouden aan het behouden van twee sporen en onrealiseerbare en extreem kostelijke alternatieven.”

Volgens Tiebout en Stoffels konden zelfs verzoeningspogingen van de gouverneur het gemeentebestuur niet tot enige rede brengen. “Het is hoog tijd om aan de slag te gaan met echte (spoorweg)dwarsliggers en te realiseren waar onze regio al zo lang op wacht”, zegt het duo. “Gelukkig kiest deze Vlaamse Regering met ministers Zuhal Demir en Ben Weyts wel voor een vlotte en veilige verbinding als alternatief voor de wagen.” zegt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA). “De Vlaamse regering zet door met de keuze voor een vlotte en veilige verbinding van en naar Brussel als alternatief voor de wagen.”

Geen reactie

De redactie van Railtech legde de bezwaren van Vlaams parlementslid Tiebout (NV-A en Stoffels (NV-A raadslid uit Sint-Genesius-Rode voor aan de gemeente Linkebeek, maar kreeg nog geen reactie. De realisatie van een Gewestelijk Expresnet (GEN) met bijhorende fietssnelweg is een dossier dat al meer dan 20 jaar aansleept. Het plan voorziet in de nodige ruimte voor een uitbreiding van 2 naar 4 sporen, het optimaliseren van de bestaande haltes en het aanleggen van een fietssnelweg.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals