FR NL
Treinen van Arriva en NS op station Groningen

Europese Commissie tikt Nederland op de vingers over openstellen spoormarkt

Foto: Marieke van Gompel

Nederland moet maatregelen nemen om de EU-richtlijn die markttoegang en spoorbeheer regelt, op de juiste manier tot uitvoer te brengen. Dat staat in een brief die de Europese Commissie eerder deze maand heeft verstuurd. Nederland heeft twee maanden om te reageren.

Het versturen van een ingebrekestelling is de eerste juridische stap van de zogeheten inbreukprocedure van de Europese Commissie. Is het antwoord van een lidstaat, in dit geval Nederland, ontoereikend, dan volgt een formeel verzoek van de Commissie om aan het EU-recht te voldoen. Dit wordt ook wel het met redenen omkleed advies genoemd. Indien een land daar om wat voor reden dan ook geen gevolg aan geeft, kan de zaak voor het Hof van Justitie komen. Zover komt het meestal niet, valt in een toelichting op de inbreukprocedure te lezen.

Openstellen spoormarkt

De Europese richtlijn in kwestie is 2016/2370/EU en heeft betrekking “de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur”. Naast Nederland is ook Denemarken in gebreke gesteld. Volgens de Commissie hebben de landen de richtlijn niet juist omgezet. Wat de precieze klachten over de omzetting van de richtlijn in Nederland zijn, is niet bekend gemaakt.

Luxemburg was wat deze richtlijn aangaat al in een eerder in gebreke gesteld, toen op artikel 13a(3): “De lidstaten verplichten spoorwegondernemingen die passagiersdiensten exploiteren ertoe om noodplannen in te voeren, en zorgen ervoor dat deze deugdelijk worden gecoördineerd teneinde bij een ernstige verstoring van de dienstverlening bijstand te verlenen aan passagiers in de zin van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1371/2007.” Luxemburg heeft nu het formele verzoek van de Commissie ontvangen om aan zijn verplichten te voldoen, de tweede stap van de inbreukprocedure.

Tenslotte heeft Denemarken ook een aanmaning gekregen wat betreft de EU-regels waarmee één Europese spoorwegruimte tot stand gebracht moet worden, ondergebracht in richtlijn 2012/34/EU.

Auteur: Nick Augusteijn