FR NL
Gentse zeehaven.

Infrabel en ProRail kondigen studiefase aan voor uitbreiding goederenspoor Gent-Terneuzen

Een goederentrein in de Gentse haven. 2022, Infrabel

Infrabel en zijn Nederlandse tegenhanger ProRail gaan samen met North Sea Port een studiefase starten voor de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Op die manier willen de partijen oplossingsrichtingen voor de uitbreiding van het goederenspoor verder uitwerken. De studiefase gaat na de zomer van 2023 van start en wordt financieel ondersteun door de Belgische en Nederlandse overheid.

De huidige capaciteit van het spoor tussen Gent en Terneuzen laat te wensen over, net als de betrouwbaarheid. Dat schuurt met de toenemende vraag naar spoorgoederenvervoer en de wens voor een modalshift van de weg naar het spoor. Die knelpunten kwamen naar voren in een door de Europese Unie gefinancierd vooronderzoek.

De projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen zou voor oplossingen kunnen denken aan een drietal mogelijke spoorontwikkelingen. Dat is allereerst een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate. Daarnaast is een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Nederlandse Sluiskilbrug een optie. Tenslotte kan er gekozen worden voor een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in het Belgische Zandeken.

België zal een geïntegreerd GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) doen met een Plan MER (Milieu Effecten Rapport). Dit is voor België”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit in een reactie. “Nederland volgt zijn eigen procedure. Maar het Plan MER wordt samen met Nederland opgemaakt dus er zal één gezamenlijk MER zijn. Na deze studies, kan met de technische studies worden overgegaan naar de volgende stap, namelijk het bestek en de omgevingsvergunning. Maar hiervoor is nog geen timing gekend: het studietraject duurt ongeveer 3 jaar, dus laten we eerst de studies afwachten die na de zomer starten.”

Brede steun

Rail Ghent Terneuzen gaat de oplossingsrichtingen nu verder uitwerken en die studiefase gaat volgens de huidige planning na de zomer van start. Daarbij wordt ook de omgeving betrokken en ProRail en Infrabel zullen daarom gesprekken met belanghebbenden voeren.

Het project kan op brede politieke steun en aanmoediging van het bedrijfsleven rekenen. De regeringen van Nederland, België en Vlaanderen zetten in 2021 hun handtekening onder een intentieverklaring (die vorig jaar nog is vernieuwd) voor een betere spoorontsluiting in het havengebied. De Nederlandse regering onderstreepte vervolgens hun steun met 105 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Met het geld uit het fonds wordt tevens de studiefase bekostigd. Infrabel put uit zijn meerjareninvesteringsplan voor de studie. Tevens is een Europese subsidie (Connection Europe Facility subsidie) aangevraagd.

In 2022 maakten de federale regering en Infrabel tevens bekend om 33,5 miljoen euro te zullen investeren in het Gentse deel van North Sea Port. Daar is bovendien gewerkt aan de aanleg van extra twee lange sporen voor de langere goederentreinen van de toekomst. Andere projecten ter plaatse zijn de vernieuwing van twee goederenlijnen en verschillende spooraansluitingen van bedrijven langs de Ringvaart.

Dit artikel is afkomstig van SpoorPro.nl.

Lees ook:

Auteur: Nick Augusteijn