122 kilometer bijkomend spoor tussen Luik en Namen uitgerust met ETCS

Test van een ETCS-baken in het spoor (Ekeren)
Test van een ETCS-baken in het spoor (Ekeren) 2023, Infrabel

Sinds zondagochtend is het Europees veiligheidssysteem ETCS operationeel op de ‘dorsale wallone’, de strategische spoorverbinding tussen Luik en Namen. Daarmee is inmiddels meer dan de helft van Belgisch spoornet uitgerust met systeem dat permanent de snelheid van treinen bewaakt.

Voortaan kunnen een honderdtal reizigerstreinen en een twaalftal goederentreinen die dagelijks rijden tussen Luik en Namen, gebruikmaken van deze technologie die garant staat voor het hoogste spoorveiligheidsniveau. ETCS waakt namelijk permanent over de veiligheid van de treinrit en de snelheid van de treinen en grijpt in wanneer een treinbestuurder de maximale toegelaten snelheid overschrijdt, door automatisch te vertragen of zelfs een (nood)remming uit te voeren bij, bijvoorbeeld, het naderen van een rood sein of bij druk treinverkeer.

122 kilometer spoor

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag hebben teams van Infrabel 122 kilometer ETCS-spoor op het baanvak van de ‘dorsale wallonne’, de spoorverbinding tussen Luik (Tilleur) en Namen (Beez), in dienst gesteld. Het baanvak is uitgerust met “ETCS niveau 2”. Dit systeem steunt op de transmissie van informatie tussen de infrastructuur en de stuurpost van een trein via radiogolven, en niet via fysieke bakens in de sporen. Dit is het resultaat van meer dan 3 jaar durende voorbereidende werken.

1.300 ETCS-bakens

Hiervoor hebben de teams onder meer 240 seinen voorzien van de nodige ETCS-apparatuur, bijna 1.300 ETCS-bakens in de sporen geplaatst, 40 seinketen (waarin IT-apparatuur onder is gebracht) langs het spoor geïnstalleerd, en 40 GSM-R antennes geplaatst die instaan voor het doorsturen van de informatie tussen de infrastructuur en de treinen waarop het systeem steunt. Er werden ook 769 mogelijke reiswegen op deze spooras getest om de optimale werking van deze nieuwe seininrichting te controleren. De stations van Luik en Namen waren, respectievelijk in december 2017 en maart 2015, hiermee reeds uitgerust.

Mijlpaal

Met de nieuwe indienstelling van ETCS op dit baanvak is een symbolische mijlpaal bereikt: 52 procent van de Belgische spoorinfrastructuur is er nu mee uitgerust. In totaal gaat het om 3.333 kilometer aan hoofdsporen op het binnenlandse spoornet. ​In Vlaanderen werden recent de spoorlijnen Kortrijk-Ronse-Oudenaarde uitgerust met ETCS. Tijdens een nacht in februari (18-19 februari) hebben teams van Infrabel toen de laatste testen en afstellingen voor de ingebruikname van de ETCS-bakens in de sporen uitgevoerd. Er werden 68 kilometer hoofdspoor en 85 seinen met ETCS in dienst genomen. equivalent met dezelfde functionaliteit. In januari werd ETCS tussen Leuven, Landen en Borgworm uitgerold, terwijl in december op meerdere locaties in Brussel in totaal 58 kilometer voorzien werd.

Veiligheid

Het Belgische hogesnelheidsnet beschikt, sinds zijn ontstaan, over het veiligheidssysteem ETCS of een equivalent met dezelfde functionaliteit. ETCS is een Europees en dus “interoperabel” systeem. Deze norm is niet enkel op veiligheid gericht maar laat immers ook toe de seininrichtingssystemen te uniformiseren en dus het internationale treinverkeer te bevorderen. Dit is, gezien de Europese ambities om het treinverkeer te doen groeien ten voordele van de mobiliteit en het milieu, van essentieel belang, zeker voor een land als België dat een Europese draaischijf is voor reizigers- en goederenvervoer.

Toenemend belang

Volgens Benoît Gilson, CEO Infrabel, wint de uitrol van de seininrichtingstechnologie ETCS op het Belgisch spoornet wint elke dag aan belang. “ETCS biedt, in combinatie met de treinverkeerbeheersystemen die nu volledig geautomatiseerd zijn, onze klanten het hoogste veiligheidsniveau en versterkt de positie van België dat een van de best uitgeruste en dus veiligste spoornetten in Europa heeft. Ik ben daar heel blij om en wil dan ook onze teams bedanken die dag en nacht, duidelijk zichtbaar of achter de schermen, aan het werk zijn om deze belangrijke stappen voorwaarts mogelijk maken.”

Meest uitgeruste sporen

Met uitzondering van Luxemburg – dat zijn hele spoornet met ETCS heeft uitgerust – is België vandaag het Europese land dat het grootste aantal met ETCS-uitgeruste sporen heeft. Vandaag zijn 3.333 km hoofdsporen uitgerust met ETCS. Dankzij deze bijkomende 122 km spoor is de grens van 50 procent van de hoofdsporen die met ETCS zijn uitgerust, ruim overschreden.  Tegen het einde van het jaar zullen er 670 km bijkomend spoor met ETCS uitgerust en operationeel zijn op het volledige Belgische spoornet.

Auteur: Matthias Vanheerentals