MIVB en gemeente Etterbeek sluiten akkoord

Werkzaamheden met spoorstaaf
Werkzaamheden aan het spoor. Benjamin Brolet / Infrabel

De MIVB en de gemeente Etterbeek hebben een akkoord gesloten over het verminderen van geluidshinder bij onderhoudswerken. In de conventie wordt de weg van contracten gekozen boven afwijkingen op de regelgeving.

Tijdens het verlengde weekend van 11 november had de gemeente de onderhoudswerken aan de metrosporen ter hoogte van het metrostation Hankar laten stilleggen. Het ging om werken voor de aanleg van een wissel, die oorspronkelijk afgelopen herfst waren voorzien maar na interventie van de burgemeester werden uitgesteld naar afgelopen paasweekend.

Burgemeester Vincent De Wolf (MR) weigerde een afwijking toe te staan op de uurregeling voor werven. Bij een eerder incident op de site Exobois werden honderden tonnen ballast gestort zonder de omwonenden te verwittigen.

Afspraken

De gemeente en de MIVB hebben zich rond de tafel gezet om een oplossing te zoeken, ondanks een lopende procedure bij de Raad van State. De werken die de MIVB tijdens de paasvakantie uitvoerde,  leidde niet tot geluidsoverlast. Dat zei althans een Ecoloraadslid die in de buurt woont en dit bleek uit geluidsmetingen ter plaatse.

Er werden ook concrete afspraken gemaakt tussen de MIVB en de gemeente Etterbeek. De MIVB engageert zich om alles in het werk te zetten om bij werken aan trein-, tram- en metrosporen de rust van de omwonenden te verzekeren. De MIVB zal ook de werken steeds aanmelden bij de gemeente. Daarbij zullen de genomen maatregelen om de geluidsoverlast te beperken moeten worden vermeld.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals