FR NL
NMBS

NMBS breidt treinaanbod uit in Brussels Gewest

NMBS-trein NMBS

Het nieuwe vervoersplan van de NMBS – dat loopt van december 2023 tot december 2026 – belooft heel wat verbeteringen. Het plan zorgt ervoor dat 26 stations in Brussel een beter aanbod krijgen. Er komen betere verbindingen tussen verschillende grote steden en frequentere S-treinen. Op vrijdag- en zaterdagavond komen er extra late treinen van en naar de hoofdstad. Tegen 2032 plant NMBS ook verschillende investeringen in de Brusselse stations.

Het vervoersplan wil de reizigersgroei stimuleren (+30 procent tegen 2032), zowel voor het woon-werk, woon-school als voor het vrijetijdssegment. Vanaf december 2024 verdubbelt NMBS de frequentie tijdens het weekend van de IC-treinen tussen Luik, Leuven en Brussel en van de IC-treinen tussen Brussel en Charleroi. De frequentie van de IC-treinen tussen Bergen en Brussel worden eveneens verdubbeld, waardoor er op die verbinding twee treinen per uur rijden. Zowel vrijetijdsreizen als verplaatsingen met de trein naar de luchthaven van Charleroi via een vlotte overstap in Luttre worden op die manier eenvoudiger.

Late trein

Er komen tijdens het weekend ook meer latere treinen tussen Brussel en Antwerpen. Vanaf december 2024 rijden er op vrijdag- en zaterdagavond tot na 1 uur extra late treinen waardoor het makkelijker wordt om in de late uurtjes te reizen tussen de hoofdstad, de naburige gemeenten en de andere steden in het land. In de omgekeerde richting rijdt er zowel op vrijdag als zaterdag een extra late trein vanuit Antwerpen richting Brussel. Verder wordt ook de frequenties van enkele S-treinen van en naar Brussel opgedreven. De S4 Aalst – Brussel-Luxemburg rijdt voortaan ook tijdens het weekend. Het S-aanbod rond Brussel wordt ook van en naar Dendermonde versterkt doordat de S3 tussen Brussel, Jette en Dendermonde ook op zaterdag rijdt.

Vier sporen

Vanaf juni 2025 zal het baanvak tussen Brussel en Ottignies gedeeltelijk uit vier sporen bestaan. Daardoor kan het S-aanbod tussen Brussel en Ottignies op weekdagen worden uitgebreid. De S4 Aalst – Brussel-Schuman – Mechelen rijdt dan een tweede keer per uur en rijdt vanaf Brussel-Schuman verder naar Ottignies en Louvain-la-Neuve in plaats van naar Delta en Mechelen.  De S7 Halle – Merode – Mechelen zal eveneens twee keer per uur rijden, en vervangt de S4 tussen Delta en Mechelen. Vanaf december 2025 rijdt de S5 tussen Halle en Mechelen op zaterdag een tweede keer per uur. Deze trein stopt ook in de Europese wijk. De S9 Nijvel – Brussel-Schuman – Leuven rijdt vanaf dan ook op zaterdag. Nog vanaf december 2025 rijdt de S5 Mechelen – Edingen ook tijdens schoolvakanties een tweede keer per uur.

Meer stopplaatsen

Er wordt ook geïnvesteerd in de stopplaatsen. Indien de werken waartoe Infrabel zich heeft geëngageerd tijdig zijn afgewerkt zal NMBS de stopplaats Moensberg verplaatsen en in juni 2025 in gebruik nemen en de stopplaats Braine-Alliance in december 2025 openen. Daarnaast zal NMBS tegen 2026 verspreid over het land niet minder dan 2.190 aansluitingen per uur hebben tussen haar treinen. Dat is 12 procent meer dan vandaag. NMBS versterkt ook haar samenwerking met de andere operatoren waaronder MIVB, de TEC en de Lijn om de intermodale knooppunten verder te ontwikkelen.

Meer intermodaliteit

Tussen nu en 2032 plant NMBS belangrijke investeringen in verschillende Brusselse stations om de intermodaliteit, de toegankelijkheid en het comfort voor de reizigers te verbeteren. Zo wil NMBS verspreid over het hele land het aantal parkeerplaatsen voor fietsen met 50.000 verhogen tot 164.000, het aantal autoparkeerplaatsen met 5.000 tot 80.000 en het aantal stations dat toegankelijk is voor personen met een beperkte mobiliteit verdubbelen tot 176.

Toegankelijkheid

Er gaat speciale aandacht naar een betere toegankelijkheid en betere intermodaliteit. In twintig stations in het Brussels Gewest wordt de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit verbeterd. Het gaat onder meer over de verhoging van de perrons, plaatsing van geleidelijnen voor slechtzienden of de installatie van liften. In dertien stations worden de fietsparkings vernieuwd en uitgebreid. In vier stations worden de autoparkings vernieuwd. In het station van Schaarbeek bijvoorbeeld zitten de werken voor het verlengen van de onderdoorgang in een laatste fase. Om de toegankelijkheid te verbeteren zullen de komende jaren de perrons worden verhoogd en vernieuwd en komen er naar elk perron ook liften.

Ook het station van Etterbeek wordt beter toegankelijk. De perrons worden er vernieuwd en er wordt een voetgangers- en fietsersbrug gebouwd die de Pleinlaan en Kroonlaan met elkaar zal verbinden. Vanaf deze brug komt er een lift naar elk perron. Daarnaast wordt ook het stationsgebouw gerenoveerd en worden de fietsparkings vernieuwd. Het nieuwe vervoersplan plan zal in verschillende opeenvolgende fasen worden uitgerold

Extra personeel

Het vervoersplan is onlosmakelijk verbonden met het kunnen aanwerven op grote schaal. In deze context moeten in 2023 meer dan 500 treinbestuurders en treinbegeleiders worden aangeworven. Het impliceert ook dat treinbouwer Alstom zijn verbintenissen inzake het leveringsschema en de kwaliteit van het nieuwe rollend materieel volledig nakomt. Nadat de raad van bestuur van NMBS het nieuwe plan al heeft goedgekeurd, wordt dit nu overgemaakt aan de Voogdijminister voor goedkeuring door de Ministerraad.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals