Gemeenten wijzen aanleg tweede tak Nederlandse Betuwseroute af

https://www.railfreight.com/railfreight/2022/02/02/municipalities-reject-construction-of-dutch-only-freight-corridor/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20week%202022-05

De veelbesproken aanleg van de tweede tak van de Nederlandse corridor Betuweroute stuit op een bijkomend obstakel. Ondanks de volledige steun van de Nederlandse overheid aan het project, hebben de gemeenten van de gebieden waar de corridor zal passeren hun bezwaren geuit tegen de aanleg ervan.

De tweede tak van de Betuweroute zou door de Nederlandse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Gelre Oost, Oude IJsselstreek en Winterswijk gaan. Deze zeven gemeenten hebben gezamenlijk de mogelijkheid van de aanleg ervan afgewezen en hebben de Tweede Kamer en kabinetsleden laten weten dat ze geen voorstander zijn van de aanleg van de tweede tak van Nederlandse Betuwseroute .

Waarom een ​​noordelijke tak?

Het idee achter de Noordtak van de Betuweroute is het ontlasten van de hoofdroute tussen Arnhem en Zutphen, omdat deze dwars door een dichtbevolkt gebied loopt dat veel hinder ondervindt van het goederenvervoer per spoor. Er zou een tweede zijtak komen tussen Zevenaar en Hengelo, die bij Oldenzaal de grens oversteekt en dan rechtstreeks naar het noorden van Duitsland voert.

Achterhoek spreekt van een ramp

In november diende de VVD een motie in bij de Tweede Kamer om de mogelijkheden te onderzoeken van de lijn door de Achterhoek, de regio waar bovengenoemde gemeenten liggen. Op twee stemmen na was de hele Kamer voor. Een van de opties is de aanleg van de nieuwe spoorlijn langs de snelweg A18.

De Achterhoekse gemeenten noemen de nieuwe route ‘rampzalig voor de leefbaarheid van de regio’. Een nieuwe discussie over de noordelijke tak zou de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, economie en gezondheidszorg voor een onaanvaardbaar lange tijd on hold zetten.

Auteur: Jos Sterk