Vrijdag door staking vermoedelijk slechts een derde van de treinen actief

Spoorinfrastructuur België
Reizigers moeten rekening houden met flinke overlast. Johan Dehon / Infrabel

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/VSOA houdt op vrijdag 10 maart een nationale stakingsdag. De NMBS laat weten dat naar schatting een derde van de treinen zal rijden. Bij de IC-treinen valt naar verwachting de helft uit, bij de S/L-treinen zelfs twee derde. Tenslotte rijden er vrijdag bijna geen P-treinen. De grootste hinder wordt in Wallonië verwacht. 

Als gevolg van de staking aangekondigd in heel de openbare sector zal vanaf donderdag 9 maart om 22 uur tot en met vrijdag 10 maart het treinverkeer ernstig verstoord zijn. De NMBS heeft op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken waar mogelijk een alternatieve treindienst uitgewerkt. Alle details daarvan kunnen vanaf donderdagochtend worden geraadpleegd via de online website. Ook bij de MIVB en De Lijn verwachten ze overlast.

IC-treinen

Er is een alternatieve treindienst opgesteld op basis van het personeel bij NMBS en Infrabel dat heeft aangegeven te zullen werken. De alternatieve treindienst zorgt ervoor dat tijdens de staking een ​derde van de treinen zal rijden. Van de IC-treinen rijdt één trein op twee. Daarnaast rijdt ook één op de drie L-treinen en voorstedelijke S-treinen. Er rijden bijna geen P-treinen.

Wallonië

De hinder zal in de ene provincie groter zijn dan in de andere. Er wordt vooral veel hinder in Wallonië verwacht. Het spoornet zal grotendeels gesloten zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, een deel van Waals-Brabant (rond Ottignies) en tussen Luik en Hoei. Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel in Namen en Luik. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. Elders in het land zullen de seinhuizen normaal functioneren en kunnen zorgen voor veilig verkeer, waardoor een alternatieve treindienst mogelijk is.

Bussen en trams

De staking zorgt ook voor hinder bij de vervoersmaatschappijen De Lijn en TEC. In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn alleszins voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige machinisten en chauffeurs. De Lijn betreurt de hinder die de vakbondsstaking veroorzaakt voor haar bus- en tramreizigers.

Brussel

De MIVB verwacht forse hinder op haar net en vraagt de reizigers in de mate van het mogelijke in een alternatieve oplossing voor het openbaar vervoer te voorzien voor hun verplaatsingen die dag. De bus-, tram- en metrolijnen zullen dus ernstig verstoord zijn. In de mate van het mogelijke zal de MIVB haar inspanningen concentreren op de dienstverlening op de belangrijkste lijnen en op een zo groot mogelijke geografische dekking. De capaciteit van het netwerk zal echter beperkt zijn. De frequenties zullen lager liggen dan normaal en sommige lijnen zullen niet kunnen rijden. De MIVB vraagt haar reizigers dan ook om nu al alternatieve oplossingen te plannen voor hun verplaatsingen op die dag.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals