MIVB kondigt tal van nieuwigheden voor infrastructuur en OV aan

M7 in gebruik genomen in op Brusselse metronet
In Brussel worden stevige stappen gezet om de infrastructuur en het openbaar vervoer te verbeteren. MIVB

De MIVB kondigt in 2023 tal van nieuwheden aan, zowel qua voertuigen als diensten. Er worden ook tal van nieuwe tramsporen aangelegd en gerenoveerd, de nieuwe tramstellen van de Tram New Generation nemen de eerste reizigers aan boord en tenslotte worden ook nieuwe M7-metrostellen verder ingezet op de lijnen 1 en 5.  

De MIVB begint het jaar goed met de start van de aanleg van tram 10. Deze nieuwe lijn van 5,5 kilometer lang zal een snelle en comfortabele dienst met hoge capaciteit bieden tussen Rogier in het stadscentrum en Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. In maart 2022 begonnen de werken van de nutsbedrijven, gevolgd door de rioleringswerken. In januari 2023 start de MIVB met de aanleg van de tramsporen. Deze fase moet duren tot het najaar van 2024, en vanaf dan kunnen de eerste trams er rijden. De werken van Brussel Mobiliteit voor de aanleg van de wegen en de omgeving, lopen parallel met de werken van de MIVB en zijn gepland tot 2025.

Vernieuwing tramsporen

In de Prinses Elisabethlaan is de MIVB gestart met de vernieuwing van de tramsporen van lijn 92. Tegelijk worden ook de haltes van de stop ‘Prinses Elisabeth’ toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. De noodzaak voor spoorvernieuwing in de Neerstallesteenweg bood Brussel Mobiliteit en de gemeenten Ukkel en Vorst de gelegenheid om de hele weg opnieuw aan te leggen. De werken begonnen midden 2022 en worden in 2023 voortgezet met nieuwe fasen in de richting van het Sint-Denijsplein.

In de Léon Theodorstraat begint de MIVB in juni 2023 met de aanleg van de nieuwe sporen. Die werken zijn noodzakelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de infrastructuur. Het profiel van de laan wordt volledig herzien en er komt een herinrichting van gevel tot gevel van de openbare ruimte.

In Anderlecht loopt de werf van de Wayezstraat langzaam ten einde. Tram 81, die sinds eind 2021 onderbroken is tussen het Albert I-plein en Marius Renard, keert in het voorjaar van 2023 terug op zijn volledige traject. Reizigers, bewoners en handelaars zullen genieten van een gebruiksvriendelijkere ruimte en sneller en regelmatiger openbaar vervoer.

‘Comfortabeler en ruimer’

Tegen de zomer zullen vijf nieuwe trams van de nieuwe generatie (TNG) de eerste reizigers vervoeren. Dit jaar worden nog twaalf extra trams geleverd. In totaal bestelde de MIVB 90 van deze voertuigen, waarvan 79 met een lengte van 32 meter en 11 exemplaren met een lengte van 43 meter. “Ze zijn comfortabeler, ruimer en toegankelijker en maken het mogelijk nieuwe lijnen te bedienen en een deel van de tramvloot te vervangen”, zegt An van hamme, woordvoerster van de MIVB. “De eerste TNG-trams werden enkele maanden getest in de stelplaats en vervolgens op het net.”

Ook in de Brusselse metro wordt geïnvesteerd. Momenteel zijn er 18 nieuwe M7-metro’s in dienst. In 2023 komen er nog vier M7-voertuigen bij, waarmee de eerste reeks van 22 van de 43 bestelde metrostellen is voltooid. Ze rijden op de lijnen 1 en 5. Hierdoor komen metrostellen van het type ‘Boa’ vrij voor reizigers op de lijnen 2 en 6. In 2023 begint fabrikant CAF met de bouw van de tweede serie van 21 M7-metrostellen. De werken voor de omvorming van premetro tot volwaardige metro op lijn 3 vorderen goed.

De eindhalte van tramlijn 51 op de verdieping -1 in station Albert zou aan het eind van de zomer in gebruik kunnen worden genomen. De tram zal vanaf dan zijn traject verder kunnen zetten tot voorbij Hoogte 100 en aansluiten op de lijnen 3 en 4.

AccessiTram

De MIVB denkt ook aan reizigers met beperkte mobiliteit. AccessiBus, een informatiesysteem voor reizigers met beperkte mobiliteit dat 10 jaar terug op alle buslijnen werd geïnstalleerd, wordt uitgebreid naar de tram. Met ‘AccessiTram’ krijgen reizigers met beperkte mobiliteit duidelijke informatie over het toegankelijkheidsniveau van de tramhaltes van de MIVB: zelfstandig toegankelijk, met assistentie of niet toegankelijk. Lijn 7 wordt als eerste met dit nieuwe informatiesysteem uitgerust en wordt spoedig gevolgd door de lijnen 3 en 4. Deze lijnen zijn niet willekeurig gekozen: ze worden allemaal uitsluitend uitgebaat met trams van het type T4000, die onlangs werden uitgerust met draagbare toegangshellingen. De oprijplaten zijn opgeborgen in de ruimte voor rolstoelen en kunnen makkelijk worden uitgeklapt om een rolstoelgebruiker te helpen bij het instappen in de tram. De T3000-trams worden in de nabije toekomst hier ook mee uitgerust. ​

Rubberen boorden

Tegelijkertijd gaat de MIVB door met het toegankelijk maken van haar bovengrondse haltes door het aanbrengen van rubberen boorden om de ruimte tussen de voertuigen en het perron op te vullen, en waar nodig worden grotere aanpassingen van haltes uitgevoerd. Brussel Mobiliteit rust de metro en premetro verder uit met liften. In 2023 worden het station Madou (in het voorjaar) en het station Jacques Brel (aan het eind van het jaar) uitgerust, waardoor het aantal stations met liften op 55 van de 69 komt. Een meer doorgedreven renovatie gebeurt in de stations Park en Centraal Station onder andere voor de verbetering van de toegankelijkheid.

Power

In dat licht en dat van de huidige energiecrisis, diversifieert de MIVB haar bevoorradingsbronnen om minder afhankelijk te zijn van de schommelingen op de markt en meer lokaal te consumeren. Om aan haar behoeften aan hoogspanningsenergie te voldoen, gebruikt de MIVB groene en lokale energie. Daartoe sloot de vervoersmaatschappij een onderhandeld contract (Corporate Power Purchase Agreement) met de Belgische producent van hernieuwbare energie ASPIRAVI in Harelbeke. Het bedrijf baat verschillende windmolenparken uit in België. Dit vijfjarige contract omvat de levering van 50 GWh/jaar, of 20 procent van het hoogspanningsverbruik van de MIVB. Het zal vanaf april 2023 operationeel zijn.

“Op die manier willen we onze bronnen van hoogspanningsenergie diversifiëren en aanzienlijke besparingen realiseren door lokaal en buiten de nationale elektriciteitsbeurzen te verbruiken”, zegt An van Hamme. “Met het nieuwe contract bespaart de MIVB 4 tot 7 miljoen euro over een periode van 5 jaar.”

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals