FR NL
Station Hasselt

Hasselts station krijgt extra spoor en verbeterde perrons

Rond Hasselt wordt al sinds 2020 aan het spoor gewerkt. 2023, Matthias Vanheerentals / ProMedia

Vanaf de lente van 2024 zal het station van Hasselt niet negen maar tien sporen tellen. Het spoor dat erbij komt is een doodlopend spoor, zoals dat ook al in het station van Leuven bestaat. De werken voor de aanleg starten volgende maand al.

Het nieuwe spoor zal vooral worden gebruikt voor treinen die Hasselt als eindhalte hebben – zoals de trein naar Mol- en dus in het station van rijrichting moeten veranderen en terugkeren. Met het extra spoor willen de NMBS en Infrabel de capaciteit van het station verder uitbreiden. En zo komt er een ander spoor vrij voor doorgaand verkeer.

Extra capaciteit

Vanaf februari start de NMBS en Infrabel aan de vernieuwingswerken van perron 1. Het perron wordt verhoogd en verbreed en 300 meter verlengd. De capaciteit wordt uitgebreid. De werken aan de andere perrons lopen verder. De werken aan perrons 8 en 9 zullen binnenkort klaar zijn. Daarna wordt er ook nog gewerkt aan perron 2 en 3.

Vernieuwing spoorbundel

De werken voor de vernieuwing van de spoorbundel aan het station Hasselt zijn al in het najaar van 2020 gestart. Concreet worden de spoorinstallaties omgevormd en vinden er werken aan de  bovenleiding en de seininrichting plaats, in het kader van ETCS. Het vereenvoudigen van de spoorconfiguratie en aanpassing en vernieuwing van specifieke sporen heeft als doel om het treinverkeer vlotter het station binnen- en buiten laten rijden met minder kruisingen, de reizigers- en goederentreinen gedeeltelijk van elkaar te scheiden, een vlottere exploitatie van spoorlijn 35 mogelijk maken. Tegelijkertijd wordt het station van Hasselt vernieuwd waardoor het integraal toegankelijk zal zijn. Er worden nieuwe roltrappen en liften geplaatst naar de verhoogde perrons.

Geluidswerende hekken

Om de geluidshinder zo veel mogelijk te beperken werden Herashekkens met geluidswerende doeken geplaatst ter hoogte van de Spoorwegstraat over een afstand van 450 meter blijven staan. Het luidruchtig laden en lossen van materialen wordt steeds zo ver mogelijk van de huizen gedaan. Tijdens droge perioden worden naar oplossingen gezocht om de stofhinder te beperken. En borstelwagen wordt ingezet om de openbare weg en de werfsite proper te houden.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals