Infrabel en politie komen in actie na forse toename kabeldiefstal in 2022

kabeldiestal
De directeur van de Federale Spoorwegpolitie Stéphanie Sylvestre, Infrabel CEO Benoît Gilson en Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet slaan de handen ineen. 2023, Infrabel

In 2022 heeft Infrabel 466 gevallen van kabeldiefstallen geregistreerd, een ruime verdrievoudiging van de 153 incidenten in 2021 en een nieuw record. Om de diefstallen en pogingen daartoe te bestrijden, neemt Infrabel extra maatregelen. Daarnaast start de spoorbeheerder samen de Federale Spoorwegpolitie (SPC) een landelijke actie.

Met het aantal 466 incidenten gaat het vorige record van 315 gevallen van kabeldiefstal in 2018 uit de boeken. De kabeldiefstallen vonden vorig jaar vooral in Wallonië plaats, waar 83 procent van de gevallen geregistreerd werden. Vlaanderen had een aandeel van 12 procent, Brussel 5 procent. De omgeving van Charleroi was met 296 incidenten het zwaarst getroffen in 2022. Daarna volgenen de arrondissementen Luik, Antwerpen en Brussel, met respectievelijk 62, 34 en 21 gevallen van (pogingen tot) diefstal.

Kabeldiefstallen zorgen vorig jaar voor in totaal 33.169 minuten aan vertraging, zo becijfert Infrabel. Daarnaast moesten sommige werkzaamheden uitgesteld worden, omdat eerst de gevolgen van de diefstallen moesten worden aangepakt.

De SPC gaat daarom gedurende het hele jaar gericht controleren in aanvulling op de gebruikelijke patrouillerondes. Infrabel op zijn beurt gaat de eigen maatregelen opvoeren. Zo werkt de spoorbeheerder met GPS-trackers voor de kabels, worden de ingegraven kabels gemarkeerd met het merkteken ‘Infrabel’ en waar mogelijk wordt koper vervangen door aluminium.

Ook dit jaar heeft de spoorsector alweer te kampen met kabeldiefstallen. In januari was het al drie keer raak. Volgens Infrabel zijn er die maand 6 mensen gearresteerd. Vorig jaar konden voor kabeldiefstallen 11 personen veroordeeld worden.

Lees ook:

Auteur: Nick Augusteijn