FR NL
Wielendraaibank MIVB

Snelle slijtage van wielen nieuwe Brusselse metrostellen zorgt voor overlast

Wielendraaibank MIVB

Uit de onderzoeken van de MIVB is gebleken dat de wielen van de nieuwe Brusselse M7-metrostellen abnormaal snel slijten. Door het ovaal worden van de wielen kunnen omwonenden geluids- en trillingshinder ondervinden. MIVB voert daarom sinds eind vorig versneld preventief onderhoud uit door de wielen te slijpen. RailTech nam een kijkje in de werkplaats. De vervoerder is inmiddels in overleg met fabrikant CAF over een definitieve oplossing. 

Buurtbewoners van enkele wijken in het Brussels Gewest klagen sinds begin dit jaar over toenemende overlast. De inwoners voelen de ondergrond trillen wanneer er een metro passeert. Volgens de inwoners zijn de problemen begonnen toen de MIVB de nieuwe M7-metrotoestellen inzette. De MIVB voerde analyses uit naar aanleiding van deze klachten. Dit onderzoek bracht een probleem van abnormale ovaalvorming van de wielen van bepaalde metrostellen aan het licht, dat na enkele tienduizenden kilometers voorkomt. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom bepaalde wielen problemen vertonen en andere niet. Het zwaardere gewicht van de M7-metrostellen speelt hierin geen rol.

Wielendraaibank

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft inmiddels maatregelen genomen om de geluidsoverlast en de trillingen van de nieuwe metrostellen M7 te beperken. De MIVB ontwierp een toestel dat de trillingen meet die worden gegenereerd wanneer een wiel over het spoor gaat. Dit systeem detecteert wielen die niet perfect rond zijn. Dit proces maakt het mogelijk om metrostellen prioritair te behandelen. Sinds eind 2022 voert de MIVB versneld preventief onderhoud uit. De wielen waar het probleem zich voordeed worden bijgeslepen op een draaibank tot ze weer rond zijn.

Wielendraaibank MIVB
De wielendraaibankinstallatie van MIVB.

Lange termijn

Sinds de ingebruikname van de nieuwe metro M7 werden al 800 wielen geslepen om de geluidsoverlast en trillingen voor buurtbewoners te beperken. Volgens de MIVB is het slijpproces echter geen oplossing op lange termijn. De definitieve oplossing van dit fenomeen vereist de vervanging van de wielen in kwestie door de fabrikant van de M7-metro’s. Momenteel wordt overlegd met CAF hoe dat opgelost moet worden. De MIVB benadrukt ook dat de ondergrond in Brussel op sommige plaatsen extra trillingen doorlaat. Op plaatsen waar de huizen dicht bij de metrotunnels zijn gebouwd, is het probleem groter.

Slijtage sporen

Tijdens de onderzoeken op het net stelde de MIVB bovendien op bepaalde plaatsen ook slijtage op de sporen vast. Die lijken veroorzaakt te worden door de verhoging van het aantal ritten, ongeacht het type metrostel. Het onderhoudsschema werd aangepast en er werden slijpbeurten uitgevoerd, ditmaal op de sporen. Ook de komende maanden zijn er nog preventief andere slijpwerken gepland.

Wielendraaibank MIVB
Het controlepaneel van de wielendraaibank.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals