Afwerking Antwerpse premetrotunnel en vier stations start in 2025

Antwerpse premetro
"Na meer dan 50 jaar komt er nu eindelijk schot in de zaak", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 2020, Smiley.toerist / Wikimedia Commons

De Vlaamse regering heeft haar finale goedkeuring gegeven aan de publiek-private samenwerking die de laatste tunnelkoker van het Antwerpse premetronetwerk, en ook de vier onafgewerkte premetrostations de komende jaren zal finaliseren. Na meer dan 50 jaar wordt het resterende stukje Antwerpse premetro ontsloten.

De tunnel vormt het laatste ongebruikte stuk van het ondergrondse tramnetwerk in Antwerpen. Hij verbindt het evacuatiestation Carnot onder de Carnotstraat met het station Schijnpoort onder de Schijnpoortweg. Ook de vier stations Stuivenberg, Willibrordus, Drink en Morkhoven zijn hierbij betrokken. Op dit traject bevinden zich twee ongebruikte premetrostations, namelijk station Willibrordus aan de Kerkstraat, en station Stuivenberg aan de Pothoekstraat. Naast de stations Willibrordus en Stuivenberg staat ook de afwerking en ingebruikname van de stations Drink (momenteel in gebruik als nooduitgang) onder de Turnhoutsebaan, en Morkhoven, onder de Herentalsebaan, op de planning”, vertelt minister Peeters.

Vlottere verplaatsing

Deze stations zijn gelegen in één van de dichtstbevolkte gebieden van Antwerpen. Door de verdere afwerking van het premetronetwerk wordt een belangrijk deel van de stad verder ontsloten. De reizigers zullen verzekerd zijn van een vlotte verplaatsing, de trams worden ondergronds immers niet gehinderd door ander verkeer. “De voltooiing van de premetro betekent dus tevens een belangrijke meerwaarde in de realisatie van de modal shift”, besluit Peeters. “De opening van deze premetrotunnel en -stations is bijgevolg zeer belangrijk voor de mobiliteit in Antwerpen. Een belangrijke stap in de verdere realisatie van de modal shift in Antwerpen. Ook voor De Lijn is het openen van deze infrastructuur een prioriteit.”

Timing

Nu de Vlaamse regering de goedkeuring heeft gegeven aan de biedingsleidraad van de DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), zal De Lijn de bestekken verdelen aan de bouwondernemingen die zich kandidaat hebben gesteld, zodat zij offertes kunnen indienen. De definitieve aanstelling van een opdrachthouder is voorzien in het najaar van 2024. De werken zelf zullen een tweetal jaar in beslag nemen. De Lijn verwacht de tunnel én nieuwe stations gefaseerd in gebruik te kunnen nemen tegen eind 2026.

Modal Shift

De Lijn zal na deze goedkeuring de bestekken verdelen aan de bouwondernemingen die zich kandidaat hebben gesteld, zodat zij offertes kunnen indienen. In het najaar van 2024 zal De Lijn het contract gunnen, zodat de werken begin 2025 kunnen starten. De Lijn verwacht de tunnel én nieuwe stations gefaseerd in gebruik te kunnen nemen tegen eind 2026. De bouwkost bedraagt 66,27 miljoen euro en de aannemer zal na uitvoering van het project 25 jaar instaan voor het onderhoud.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals