FR NL
Metro 3 aanleg

PVDA eist volledige transparantie over opschorting Metro 3

Metro 3 aanleg 2023, Matthias Vanheerentals / ProMedia

Na de aankondiging van de beslissing van Beliris om de bouw van het noordelijke deel van Metro 3 op te schorten, vraagt PVDA aan de Brusselse regering en Beliris om transparantie over de stand van zaken in dit dossier. Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement, vraagt de Brusselse regering om de nota van Beliris die deze beslissing rechtvaardigt, openbaar te maken.

Beliris heeft onlangs aangekondigd het project metro 3 te willen opschorten, omdat de offertes van de bedrijven voor de bouw van de tunnel en de stations tussen het Noordstation en Bordet aanzienlijk hoger liggen dan geraamd. De partij PVDA vraagt dat er nu volledige transparantie in dit dossier komt. “Wat rechtvaardigt de bedragen en de extra kosten van de twee offertes die zijn ingediend in het kader van de aanbesteding voor de aanleg van dit traject?”, zegt PVDA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement, Françoise De Smedt. “De regering en Beliris moeten de motieven van de betrokken promotoren openbaar maken, evenals de 4 opties die Beliris in haar nota aan de Brusselse regering heeft voorgelegd”.

Broodnodige metro

Volgens het links parlementslid moet de afweging gemaakt worden. “De Brusselse reizigers en de pendelaars hebben Metro 3 nodig, maar de dreiging van een voortijdig stopzetting van het project mag niet gebruikt worden om ons elke kost zomaar te laten aanvaarden”, zegt ze. “Dit project mag geen geldput worden die enkele bouwpromotoren verrijkt ten koste van de Brusselaars.”

Blanco Cheque

Bepaalde investeringen die gepland staan, zoals het metrostation Toots Thielemans, roepen bij de  PVDA-fractievoorzitter vragen op. “Als je ziet dat het metrostation Toots Thielemans op enkele honderden miljoenen euro’s wordt geschat, roept dat vragen op. We mogen echt geen blanco cheque tekenen voor de projectontwikkelaars. De regering Vervoort moet zo transparant mogelijk zijn over dit project en de redenen die worden aangehaald om dergelijke astronomische meerkosten te rechtvaardigen.”

Duidelijkheid

Ook andere partijen vragen dat er duidelijkheid komt. Les Engagés vraagt dat er snel duidelijkheid komt over het besluitvormingsproces dat Beliris tot deze beslissing heeft gebracht. Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (NV-A) wil eveneens duidelijkheid over de 279 miljoen Beliris-investeringen die de Brusselse regering goedkeurde.

Scenario’s

Volgens het kabinet van Lalieux, de minister die bevoegd is voor Beliris, is er op dit moment in ieder geval geen sprake van een opschorting of stopzetting. “Beliris heeft het project Metro Noord niet stopgezet”, zegt woordvoerder Sam Van de Putte. “Het is niet aan de administratie om hierover te beslissen. De Brusselse regering moet dit doen. Het project loopt dus nog steeds. Bij alle grote projecten is er een regelmatige opvolging vanuit de administratie. Maandag gaf Beliris een nota aan de Brusselse regering. De nota van Beliris legt vier opties op tafel. Het is aan de Brusselse regering om hierover te beslissen. Niet aan mij en ook niet aan de federale regering. De beslissing over de toekomst van het project wordt onafhankelijk door de Brusselse regering genomen. De regering beschikt over alle informatie die zij nodig heeft om deze beslissing te nemen. Metro 3 is een belangrijk project voor de mobiliteit in Brussel. Alle informatie ligt op de tafel van de Brusselse regering. Het is aan hen om die te analyseren en een beslissing te nemen.”

Volgens Beliris hangt de toekomst van metro 3 volledig af van de Brusselse regering. Beliris zal nu een aantal scenario’s voorgestellen aan de Brusselse regering over de toekomst van het project. De Brusselse regering reageert op haar beurt verrast en benadrukt dat er nog geen enkele beslissing genomen is. Donderdag moet er meer duidelijkheid komen op de ministerraad.

Lees ook 

Auteur: Matthias Vanheerentals