Treinverkeer tussen Leuven en Hever weer normaal na omgewaaide boom door wind

Boom op spoor
Boom op spoor

Sinds 14.30 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Leuven en Hever (Mechelen). Er zijn wel nog gevolgsvertragingen mogelijk op de spoorlijn Leuven-Mechelen in beide richtingen, wellicht ook nog tijdens de avondspits. Dat laat Infrabel weten, nadat een omgewaaide boom urenlang het treinverkeer verstoorde als gevolg van het slechte weer. 

De teams van Infrabel en de brandweer hebben de omgevallen boom in Wespelaar verwijderd. “Aansluitend konden onze technische ploegen de beschadigde bovenleiding herstellen”, zegt Petit. “Ze zijn ook elders op het traject langs de spoorlijn tussengekomen om gevaarlijk afhangende takken van andere bomen te verwijderen om zo te vermijden dat er nog andere, bijkomende problemen zouden kunnen ontstaan. Zoals gezegd blijven de teams van Infrabel in gans België paraat om waar nodig tussen te komen op het terrein voor interventies aan de spoorinfrastructuur als gevolg van het slechte weer.”

Andere takken

In Erembodegem (Oost-Vlaanderen) waren er dan weer een aantal takken op de sporen gewaaid. Een ploeg van Infrabel kwam ter plekke om die te verwijderen. Het treinverkeer ondervond er geen hinder. Er gold ten slotte ook even een snelheidsbeperking voor de internationale treinen richting Nederland, dit tussen de Nederlandse grens en Amsterdam als gevolg van de hoge windsnelheden. Die snelheidsbeperking werd omstreeks 9.30 uur opgeheven.

Lees ook:

Auteur: Matthias Vanheerentals